Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 230/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 03 tháng đầu năm 2022 16/05/2022 Đỗ Anh Tuấn
2 30/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2021 của phường Đồng Bẩm 07/01/2022 Đỗ Anh Tuấn
3 08/BC-UBND Báo cáo tình hình tài sản công năm 2021 07/01/2022 Đỗ Anh Tuấn
4 15/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2022 04/01/2022 Đỗ Anh Tuấn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 784336

PHƯỜNG ĐỒNG BẨM - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ:Tổ dân phố tổ 2 Ao Voi, phường Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Bẩm. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083820003
  • dongbam@thainguyencity.gov.vn