Bộ máy tổ chức Phường Đồng Bẩm

30-12-2020 14:19

BỘ MÁY TỔ CHỨC
I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

   
40 Họ và tên: Lê Thị Thu Hiển
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,Chủ tịch HĐND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976.195.834

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Lê Thị Thu Hiển
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,Chủ tịch HĐND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976.195.834

Họ và tên: Trương Thị Nguyệt Ánh
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986.926.169

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Đỗ Anh Tuấn
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0382.921.889
Họ và tên: Hoàng Anh Đức
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0985.960.977

 

IV. CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN
1. VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

 

Họ và tên: Vũ Quỳnh Nga
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Công chức Văn phòng -Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0984.820.968
Họ và tên: Đặng Thị Kim Liên
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0868.591.882

 

2. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

  Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Công chức Kế toán -Ngân sách
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0977363195

 

3. VĂN HÓA -XÃ HỘI

Họ và tên: Ngô Thị Thanh Hoan
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn:Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0965.550.440

 

4. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Huyền Trang
Năm sinh: 1993
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị:  
Điện thoại di động: 0987.888.391

 

5. ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên: Đào Ngọc Dương
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0945.989.282
Họ và tên: Hoàng Viết Thảo
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
Trình độ chuyên môn:Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0945.019.020

 

6. TỔ QUẢN LÝ TTXD - MQĐT - VSMT

Họ và tên: Trần Minh Thanh
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Cán bộ Tổ Quản lý TTXD - MQĐT - VSMT
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0984.373.038

 

7. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Họ và tên: Nguyễn Toàn Thắng
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chỉ huy trưởng 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0964.622.276
  Họ và tên: Triệu Quang Huy
Năm sinh: 1995
Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0964.005.563

 

8. CÔNG AN PHƯỜNG

  Họ và tên: Đặng Thị Nga
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng công an
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0982.328.559
  Họ và tên: Nguyễn Duy Thanh
Năm sinh:  1985
Chức vụ: Phó Trưởng Công an phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0975.885.555

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Họ và tên: Đỗ Tiến Hòa
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0965.289.300

 

2. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Trần Thanh Tùng
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư ĐTN CS Hồ Chí Minh 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0382.927.658

 

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Phương
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0868.591.879

 

 4.HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên: Lương Văn Hiền
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0389.322.710

 

5. HỘI CỰU CHIẾN BINH

  Họ và tên: Đào Hồng Lịch
Năm sinh: 1957
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0392.949.048

 

VI. CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐẶC THÙ

  Họ và tên: Nguyễn Đình Bốn
Năm sinh: 1955
Chức vụ:Chủ tịch Hội Người Cao tuổi
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0975.242.497
  Họ và tên: Dương Thị Thanh Bình
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0915.580.210
  Họ và tên: Đặng Ngọc Khánh
Năm sinh: 1954 
Chức vụ: Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0915.954.157
Họ và tên: Nguyễn Thị Sáu
Năm sinh:1962
Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0363.865.290
  Họ và tên: Đỗ Minh Dần
Năm sinh: 1950
Chức vụ: Chủ tịch Hội Da Cam/DIOXIN
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp
Điện thoại di động: 0352.018.938

 

VII. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

  Họ và tên: Vũ Thị Anh Đào
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Đồng Bẩm
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0869.544.640
  Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Bẩm
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0335.967.999
  Họ và tên: Hà Thị Xuân Hồng
Năm sinh: 1972
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0965.760.138

 

VIII. TRẠM Y TẾ 

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Trạm trưởng trạm y tế phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0869.516.548

 

 PHƯỜNG ĐỒNG BẨM - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ:Tổ dân phố tổ 2 Ao Voi, phường Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Bẩm. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083820003
  • dongbam@thainguyencity.gov.vn